top of page
Girl with Horse

15% Off All Items

Usluge i terapije

Katarina Anne Žumbar diplomirala je 2015.  godine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
2016. godine upisuje specijalizaciju iz Tradicionalne kineske veterinarske medicine na Chi University na Floridi (akupunktura, terapija hranom, Tui-na  i terapija veterinarsko-medicinskim biljnim preparatima) kroz koju radi sa kućnim ljubimcima i konjima, uz poseban interes za Terapiju hranom po istočnom i zapadnom nutricionizmu. 
Iste godine upisuje i edukaciju za Certificiranog fizikalnog terapeuta za pse ( University of Tenneessee, SAD). 

2016. godine pokreće EquuiLibrium Animae- obrt (prvi i jedini tog tipa u Hrvatskoj) za tradicionalnu kinesku veterinarsku medicinu, fizikalnu terapiju, savjetovanje i edukacije. U sklopu obrta otvara i Simply The best pet (web) shop.

U narednim godinama upisuje i završava različite edukacije iz područja nutricionizma, biheviorizma, pozitivnog  rada sa psima ( force free metode) i rada i savjetovanja s vlasnicima (Certificirani savjetnik za gubitak ljubimaca- CPLC). 

Aktivno provodi terapije za kućne ljubimce i konje ( po dogovoru-on line ili on site) ,savjetovanja o ponašanju, školice i individualne treninge sa psima i održava različite edukacije ( predavanja, radionice, tečajeve).

akupunktura za konje.jpg
bottom of page